13
aug
Na Facebook stranici PoMaK-a izašao je post sa obraćanjem vijećnika Elvedina Sedića, koji glasi:
Na početku mandata u Gradskom vijeću Bihać uputio sam jednu, po meni vrlo značajnu inicijativu. Riječ je o inicijativi koja bi za cilj imala ukidanje nezakonite prakse da se od stranaka u upravnom postupku traži dostavljanje dokaza (dokumenata) o kojima organ koji vodi taj postupak vodi službenu evidenciju.
Danas, godinu i pol kasnije još uvijek nisam dobio povratnu informaciju koji koraci su poduzeti radi implementacije ove inicijative.
Međutim, povod ovog posta je zapravo situacija od prije dva dana u kojoj sam se lično našao prilikom pokušaja upisa novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih. Naime tom prilikom mi je rečeno da sam uz zahtjev za upis koji sam uputio Matičnom uredu u Bihaću dužan dostaviti Vjenčani list i uvjerenja o državljanstvu za sebe i suprugu !!!
Dakle, Matičnom uredu koji vodi evidenciju i ima uvid u registar svih matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih) da dostavim nešto čime oni već raspolažu. Ova praksa ne samo da nije u skladu sa zakonom (suprotna je kako Zakonu o matičnim knjigama FBiH, tako i Zakonu o upravnom postupku FBiH), nego vrijeđa i zdrav razum svakog normalnog čovjeka.
Žao mi je, što snagom argumenata (zakonskih) službenike Matičnog ureda u Bihaću nisam mogao uvjeriti da je ono što rade nezakonito i da im nije potrebna nikakva intervencija Gradonačelnika, niti Gradskog vijeća da bi svoj posao obavljali zakonito!
Ovakvi i slični postupci pojedinaca iz dana u dan čine sistem u kojem živimo sve više nakaradnim i zasigurno najviše uništavaju ovu državu.
Jedan od osnovnih motiva zbog kojih se bavim politikom je upravo borba protiv ovakvih pojava, koja je ponekad zaista iscrpljujuća, ali od koje ne smijemo odustati, ne zbog sebe, nego zbog djevojčice s početka ovog posta (koju btw na kraju nisam uspio upisati u matičnu knjigu rođenih), ali i svih drugih djevojčica i dječaka koji to od nas očekuju!
Na kraju, volio bih zaista znati šta je prepreka zakonitom postupanju u ovom konkretnom slučaju, odnosno koji je to ARGUMENT kojeg Gradski organ uprave može iznijeti kao odgovor na ovo pitanje!?

Leave A Comment