05
sep

Potrebna je hitna reforma zdravstva u USK. Svjedoci smo stalnog povećanja budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja, ali zdravstveni radnici i građani slabo to osjete. Potrebno je povećati tranšu para prema zdravstvenim ustanovama prije svega prema domovima zdravlja i s tim dobiti povećanje plata za zdravstvene radnike i ujedno povećati set usluga za građane(proširiti besplatne laboratorijske usluge, uzv preglede Itd). Plansko zapošljavanje prema potrebama domova zdravlja a ne po stranačkom naređenju “trpanje”medicinskog i nemedicinskog kadra na određena radna mjesta. Povećati tranšu para za esencijalnu grupu lijekova i proširiti listu lijekova posebno skupljih. Znamo da invalidi dobiju jedan par ortopedskih cipela koji košta zavod oko 350 KM a za te pare mislim da treba imati dva para obuće (ljetne i zimske). Jednostavno novca ima u Zavodu zdravstvenog osiguranja ali nije dobro kanalisan za ono što stvarno treba.

za pomak.ba Zlatan Terzić

Leave A Comment