19
dec
Entitet FBiH već duži niz godina u svojoj legistlativi nema Zakon o šumama koji bi uredio zaštitu, eksploataciju, uređivanje i sam odnos prema državnim šumama i šumskim zemljištem, a bez obzira koja vlast odlazila ili dolazila i Unsko-sanski kanton je pokazao da se ne snalazi u upravljanju svojim najvećim i najvažnijim resursom – šumama.
US Šume već duže vrijeme na ispunjavaju svoju zacrtanu misiju i viziju.
Misija – Održivo gospodarenje šumskim ekosistemima na području USK-a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, promijenjivim zahtjevima društveno-političkog okruženja i karakterom šumskih resursa kao javnog dobra.
Vizija – Postati lider u FBiH u praćenju svjetskih trendova u sektoru šumarstva, primjeni dostignuća šumarske nauke u praksi i posvećenosti, poštivanju međunarodnih principa i kriterija gospodarenja šumskim resursima.
Suprotno zacrtanim ciljevima, US Šume pretvorene su u “biro” za stranačko zapošljavanje i resurs za političku korupciju!
.
Više na: LINK