19
dec
Pokret PoMAK uputio je demantij netačnih navoda objavljenih u emisji Dnevnik RTVUSK 14.12.2022. god. te na pojedinim web portalima, a vezano za informaciju o sankciji izrečenoj od strane CIK-a predsjedniku Šuhretu Fazliću i PoMAK-u.
Naime, ustvrđeno je da je CIK sankcionisao PoMAK i Šuhreta Fazlića zbog slanja SMS poruke da se glasa za ovaj politički subjekt i kandidata i Šuhreta Fazlića, što je potpuno NETAČNA informacija, jer sadržaj sporne SMS poruke ničim nije sugrerirao za koga ili za koji politički subjekt treba glasati.
– „Budi odgovoran, iskoristi svoje pravo i ujedno izvrši svoju građansku dužnost, Hvala ti!“, sadržaj je sporne SMS poruke, iz čega je jasno vidljivo da je sporna SMS poruka bila isključivo u funkciji povećanja izlaznosti na izbore.
U prilog toj činjenici PoMAK je dostavio akt CIK-a i kopiju snimka ekrana poruke na osnovu kojeg je CIK BiH pokrenuo postupak.
Nadalje, ovim putem naglašavamo da CIK BIH u ovom slučaju ima prvostepenu nadležnost, odnosno da navedena Odluka nije konačna, na šta mediji koji su objavili tu informaciju nisu ukazali, te su time prouzrokovali štetu po ugled fizičkog i pravnog lica.
Dakle, kao svaki kandidat, iz skoro sve i jedne političke stranke, Fazlić je pozvao birače na dan izbora da izađu na izbore, što je uobičajena demokratska praksa, posebno kada su u pitanju izabrani zvaničnici.
Međutim, MUP USK očito je zadokumentovao samo jedan slučaj i proslijedio CIK-u BiH koji je isti ocijenio povredom Izbornog zakona, na šta će pokret PoMAK svakako uputiti žalbu.