19
dec
Bosna i Hercegovina je danas službeno dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prateći preporuku Evropske komisije iz oktobra, čelnici država i vlada EU dodijelili su Bosni i Hercegovini kandidatski status na samitu Vijeća EU-a u Briselu.
Nažalost kandidatski status nije rezultat predanog rada i reformskih procesa domaćih političkih aktera, već politička poruka građanima, široj javnosti i regionu da EU računa na BiH kao kandidata i da u novom geopolitičkom okviru šalje poruku u kojoj od domaćih političkih aktera očekuje da u narednom periodu kroz ispunjavanje 14 prioriteta i 8 preporuka opravda kandidatski status i svoje opredjeljenje za euroatlantske integracije.
Naredni korak nakon dobijanja kandidatskog statusa za BiH je otvaranje pregovora za članstvo u EUi zahtjevi za promjenu Ustava, usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU itd. Ukratko, dug je put pred nama do konačnog članstva u EU, na kojem blokade, politička nadmudrivanja i slične aktivnosti kojima smo svjedočili u prošlosti nas mogu samo odvesti u ćorsokak.
izjavio je Elvedin Sedić