POKRET ZA MODERNU I AKTIVNU KRAJINU je pokret nastao je kao odgovor na nepravdu koja se nanosi Krajini, odnosno na činjenicu da je ona od 1995. godine zaboravljena, ostavljena i zapostavljena. Mi možemo promijeniti stvari! Možemo puno uraditi Krajinu, za Unsko-sanski kanton.

Krajina će biti ravnopravno zastupljena u društvenom, ekonomskom i političkom smislu, sa svim drugim regijama unutar BiH, jer je POMAK u dosadašnjem radu tražio i pronalazio prijatelje Krajine i političke snage koje su uvidjele značaj ravnomjernog razvoja BiH.

Ekonomska snaga Krajine određuje njen položaj unutar države. Samo ekonomski i društveno snažna Krajina može doprinjeti boljem standardu njenih građana, kako bi nadolazećim generacijama stvorili MOGUĆNOSTI – A NE DUGOVE!

Pri raspodjeli javnih prihoda na višim nivoima vlasti mora e omogućiti njihova ravnomjerna distribucija, jer svaki građanin Bosne i Hercegovine ima jednake potrebe.

U posljednje četiri, izuzetno teške godine u Bihaću smo pokazali smo da je ovakvim pristupom moguće učiniti velike stvari i za Krajinu. Prvenstveno domaćinskim odnosom prema javnom novcu kojim nismo kupovali ni političku podršku ni simpatije javnosti, niti smo bili sluge niti finansijeri moćnih pojedinaca i njihovih lobija.

Oko nas je sve veći broj ljudi svjesnih da samo ovakvim pristupom možemo u prošlost poslati politike i političare koji su nas učinili robovima njihovih ličnih i stranačkih  interesa.

Ne borimo se da budžetski novac stavimo u svoje džepove. Borimo se za principe i vrijednosti, borimo se za ideale.  Mi nismo politika, nemamo članske kartice, ni stranačke funkcije. Mi se jednostavno borimo za bolji život naše dijece i građana Krajine.

Promijenili smo političku paradigmu i prestali se slikati uz asfalt, javnu rasvjetu i druge radove koji se finansiraju iz Budžeta, jer to nisu kriteriji po kojim se treba vrednovati rad političara. Naši politički predstavnici mogu i moraju biti ljudi čije se djelovanje temelji na etičkom ponašanju, moralnosti i principijelnosti.

Nismo vodili politiku, nismo gradili stranku, već smo se prihvatili posla i radili. Zajedno sa ljudima koji nemaju političko iskustvo ali koji imaju obraz, koji imaju srce i koji imaju znanje Bihaću smo vratili narušeni ugled. Isto ćemo uraditi i sa Kantonom!

Nismo krali, nismo se talili, nego smo uvijek radili pošteno i tako želimo nastaviti!

PoMAK je okupio stručne i vrijedne ljude koji mogu provesti neophodne reforme u privredi, zdravstvu i obrazovanju, te vratiti Unsko-sanski kanton na mjesto broj 1 koje zaslužuje.

PoMAK će pobijediti!  A nakon izbora idemo pošteno, jače, krajiški, raditi na korijenitim promjenama i reformama  na čelu sa novim Premijerom Unsko-sanskog kantona Šuhretom Fazlićem!

Nosioci platforme PoMAK-a su načelnici nekoliko krajiških općina koji već duže vrijeme izražavaju negodovanje spram odnosa viših nivoa vlasti prema lokalnim zajednicama u ovom dijelu BiH.

Prema riječima Elvedina Sedića,  njihova platforma temelji se na predanom i odgovornom radu, dugoročnoj i postepenoj izgradnji sistema, borbi protiv politike interesa koja je osiromašila našu zemlju, odgovornom ponašanju prema javnim resursima, kao i ispravljanju višegodišnje nepravde koju Krajina neopravdano trpi od kraja rata do danas.

“U javnosti važi mišljenje da je politički angažman amoralna pojava i zašto bi se onda neko moralan prihvatio tog posla, posebno ako vrijedi mišljenje da su svi isti. Generalizacijom te vrste se iz politike potpuno istiskuje idealizam, a kvalitetni ljudi odvraćaju od političkog angažmana. Mi, pokretači Pokreta za modernu i aktivnu Krajinu vjerujemo da je to pogubno za društvo, a posebno je pogubno za našu Krajinu koja je ionako na marginama interesa političkih elita centraliziranih u Sarajevu”,

Gradonačelnici Bihaća i Cazina te načelnici Bužima, Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca u decembru 2017. godine potpisali su izjavu o zajedničkom djelovanju te su pritom naveli nekoliko razloga za takav čin:

  • ponašanje vladajućih političkih partija koje od rata do danas nisu uspjele osigurati ravnomjeran razvoj svih dijelova BiH, posebno u FBiH te jednaku dostupnost resursa za sve
  • praksa vladajućih političkih garnitura da se pojedini projekti realiziraju samo u predizbornom periodu, iza čega ne stoji strategija niti istinska želja da se pomogne razvitak ovog kraja
  • ogorčenje ponašanjem kantonalne vlasti koja se diskriminatorski odnosi prema jedinicama lokalne samouprave u kojima na vlasti nisu njihove stranačke kolege
  • spoznaja da su politički predstavnici iz Unsko-sanskog kantona u Sarajevu nemoćni da unutar svojih centralizovanih političkih partija osiguraju ravnopravnost Krajine s drugim regijama unutar BiH
  • protivljenje praksi stvaranja partijske države koja počiva na politčkim vezama, a ne na zakonima i propisima.
    Iz PoMAK-a su pozvali sve političke subjekte, udruženja i organizacije, sve kolektive i pojedince da se pridruže Pokretu za modernu i aktivnu krajinu u ostvarenju postavljenih ciljeva.